Presentation

”Landskap”, olja, 75×95 cm.
Päron. Stengods, silversmide.
”Fläder vinter”, serigrafi.

 

”Naturens essens framträder tydligt i Annika Thofelts verk. Det har jag skrivit tidigare, men på den nya utställningen har hon i det avseendet överträffat sig själv. Det är sällan man pratar om essens inom konsten längre, men här finner jag inga andra ord. En ovanligt mångsidig Thofelt möter här. Förutom de vanliga djuren, som återgivits på ett skickligt naturalistiskt vis, finns här reliefer och måleri. I flera målningar har hon ovanligt nog tagit ett steg tillbaka och gjort mer av landskapsmålningar, i stället för de vanliga närstudierna. I naturen har hon samlat intryck och resultatet har blivit målningar som utan detaljer och lite diffust återger landskap som både förefaller drömlika och bekanta från egna flaneranden. ”

Torbjörn Aronsson, Länstidningen